mede mogelijk gemaakt door:  
  
hiem side map kontakt

Wolkom op de thŻsside fan Feanw‚ldsterw‚l

Feanw‚ldsterw‚l,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanw‚lsterw‚l " A little town in the northern part of the Netherlands


14-15-16 september 2017

i.v.m. met de weersomstandigheden is besloten om de BRADERIE niet door te laten gaan

Doarpsfeest Feanwaldsterwal
14 sept Braderie
15 sept. iepen kampioenskip aaigoale
16 sept. Ladies fair en vanaf 21:00 uur de Hunekop

voor meer info zie
https://www.facebook.com/feanwaldsterwal/?ref=nf&hc_ref=ARSi42qBRP5Ox5xS1pp3J88IboemYuEQzgSjzoIL82igoqJEr8KUHeUDPcFP5fU19TU

20-1-2016 hja sille de minsken it himd fan it liif fragen op de w‚l
'Iepen Doar(p)' gaat 128 huishoudens in het dorp Feanw‚ldsterw‚l bezoeken, alle 128 deuren openen en gaat tevens in gesprek met deze mensen

 

12-2-2016

Vandaag gevonden auto sleutel Veenwoudsterwal in omgeving de streek 31 in een dam hij is van een vw.

 

meer doarpsfeest klik hijr....

Beste dorpsgenoten van Feanw‚ldsterw‚l,

Het is gelukt, Feanw‚ldsterw‚l heeft de dorpsstatus gekregen. Dit bijzondere feit willen we graag met alle
inwoners van ons dorp vieren en daarom is er een feestje!

DATUM: ZAT 17 SEPTEMBER 2011

LOCATIE: DE WAL 34 (BIJ DANIEL DE JAGER)

Programma:
14.00 uur Kermis met o.a. zweef, schiettent,kop van jut
16.00-17.30 Receptie met muzikale omlijsting
20.30-01.00 Live muziek in de tent

Het is een unieke gebeurtenis, het eerste dorpsfeest van Feanw‚ldsterw‚l. Hier wil toch iedereen bij zijn? Dus
wij zien je graag op 17 september. Ook oud W‚ldsters zijn van harte welkom.

Feestcommissie Feanw‚ldsterw‚l, contactpersoon: Klaas Idzerda, 06-53270028.

Ps. Binnenkort komen wij langs voor een vrijwillige bijdrage. Wij rekenen op uw medewerking.


Juli 2011

 

Dec.2008 Juli 2011

Beste bewoners van Feanw‚ldsterw‚l.

Graag willen we jullie allemaal op de hoogte brengen over de Dorpstatus voor Feanw‚ldsterw‚l.
Na vele jaren acties vanaf december 2008 tot juli 2011 via de media en de politieke partijen is het ons dan
toch gelukt om de voorlopige (symbolische) Dorpstatus voor ons dorp Feanw‚ldsterw‚l te bemachtigen.
Dat dit niet gemakkelijk werd verkregen is een ieder wel duidelijk geworden.
Het “symbolisch” heeft alleen te maken dat we niet aan de TNT eenheden (huizen) voldoen,
maar zodra wij tot ťťn gemeente behoren krijgen we ook een eigen postcode.
Het succes is er niet minder om.
We mogen vanaf nu Feanw‚ldsterw‚l weer als dorp op het adres vermelden.
Het Actiecomitť hoopt natuurlijk dat iedereen vanaf nu Feanw‚ldsterw‚l dan ook gebruikt als postadres.
Voor de inkomende post zal het nog wel even duren voordat dit administratief in orde is.
Langs deze weg willen we alle bewoners van Feanw‚ldsterw‚l maar ook oud dorpsbewoners welke het comitť een
warm hard toedroegen en steunden en voor de vele kaarten welke we mochten ontvangen bedanken.
Dat we dit niet zo maar aan ons voorbij kunnen laten gaan,spreekt voor zich.
Het Comitť heeft versterking gezocht onder de bewoners en er is spontaan een Feest Commissie Feanw‚ldsterw‚l
ontstaan.
Na verschillende vergaderingen in de vakantie is er een aantrekkelijk programma voor zaterdag 17 september
a.s. tot stand gekomen.
U kunt dit volledige programma elders in dit blad lezen.
Natuurlijk gaat dit wat geld kosten maar door zelfwerkzaamheid en een intekenlijst huis aan huis, waar
natuurlijk ieder een bedrag op inschrijft, hopen we genoeg geld binnen te krijgen om dit feest te bekostigen.
Graag zien we u allen op 17 september op ons eerste grote dorpsfeest,waar we natuurlijk alle Feanw‚ldsters
maar ook oud Feanw‚ldsters verwachten.
Graag tot ziens op 17 september!

Feestcommissie Feanw‚ldsterw‚l.
Augustus 2011.

Rieka,Anneke,Hans,Sybren,Willem,Durk ,Otto,Klaas.

 

 

14-7-2011


Inwoners en ondernemers presenteren ideeŽn herinrichting van zes dorpskernen

Dagelijks rijden er nog duizenden auto’s door Damw‚ld, De Falom, Feanw‚lden, Hurdegaryp, Burgum en
Garyp. Met de komst van De Centrale As zal deze drukte op de huidige route fors afnemen. Er gaat dan
minder doorgaand verkeer door de zes kernen. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid te vergroten. Om deze kansen te benutten hebben de gemeente Tytsjerksteradiel en
Dantumadiel het project ‘Kansen in Kernen’ opgericht. Doel van het project is het inventariseren van
de wensen en kansen en het bedenken van een nieuwe invulling van de weg. Alles in samenwerking met
inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Inmiddels liggen de concept rapporten klaar om
aangeboden te worden aan beide gemeenten.

De rapporten worden op maandag 18 juli in Feanw‚lden aangeboden aan de betrokken wethouders van de
gemeente Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. Graag nodigen wij u van harte uit om bij de aanbieding
van de rapporten ‘Kansen in Kernen’ aanwezig te zijn.

Programma
17.00 uur Ontvangst in Hotel/Cafe ’t DŻke-LŻk, De W‚l 13, 9269 RA Feanw‚lden
17.15 uur Welkomstwoord door de heer J. Apperloo - Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud
17.20 uur Aanbieden rapporten aan gemeente Dantumadiel
17.25 uur Aanbieden rapporten aan gemeente Tytsjerksteradiel
17.30 uur Toespraak wethouder de heer R. Bos, gemeente Dantumadiel
17.35 uur Toespraak wethouder mevrouw H. Rijpstra, gemeente Tytsjerksteradiel
17.45 uur Napraten onder genot van hapje en drankje
19.00 uur Einde

14-7-2011

Als dorp kun je geen cadeau wensen, wij zijn de gemeente Tytsjerksteradiel zeer erkentelijk voor de inspanning die zij geleverd hebben.

Feanw‚ldsterw‚l krijgt dorpsstatus in Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel is op 14 juli 2011 een dorp rijker. De gemeenteraad besloot tijdens de raadsvergadering van 14 juli 2011 Feanw‚ldsterw‚l aan de kant van Hurdegaryp de dorpsstatus te verlenen. 

 

Als dorp kun je geen mooier kerst cadeau wensen, wij zijn de gemeente Dantumadiel zeer erkentelijk voor de inspanning die zij geleverd hebben.

Feanw‚ldsterw‚l krijgt dorpsstatus in Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel is op 1 januari 2011 een dorp rijker. De gemeenteraad besloot tijdens de raadsvergadering van 14 december j.l. Feanw‚ldsterw‚l aan de kant van Feanw‚lden de dorpsstatus te verlenen. De gemeenteraad wil er bij de gemeente Tytsjerksteradiel op aan dringen om haar deel van Feanw‚ldsterw‚l ook de dorpsstatus te verlenen.

Feanw‚ldsterw‚l ligt in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en stond te boek als buurtschap. Na de invoering van de wet BAG in 2009 ontstond hier enig tumult over en werd er door de bewoners een actiecomitť opgericht om de dorpsstatus te verkrijgen. Door het besluit van de gemeenteraad in Dantumadiel is dat nu deels gelukt. De dorpsstatus is echter van beperkte aard. Feanw‚ldsterw‚l blijft in twee gemeenten liggen en houdt twee postcodes. De wijziging wordt ook niet in de gemeentelijke basisadministratie opgenomen, dit betekent concreet dat de inwoners van Feanw‚ldsterw‚l daardoor ingeschreven blijven in Feanw‚lden. Aan het raadsbesluit zijn geen extra kosten verbonden.

 

Feanw‚ldsterw‚l letterlijk van de kaart geveegd?

FEANWALDSTERWAL - Feanw‚ldsterwal, het Giethoorn van Frysl‚n, dreigt te verdwijnen. Het dorpje dat vlak onder Feanw‚lden ligt heeft altijd al een kwetsbare status gehad. 
Het ligt namelijk in twee gemeenten: Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Dat heeft zijn praktische bezwaren maar is voor de inwoners tot nu toe nooit een onoverkomelijk probleem geweest. Tot nu toe. Door de plannen van herindeling van beide gemeentes, valt Feanw‚ldsterw‚l straks letterlijk tussen wal en schip. Zowel Dantumadiel als Tytsjerksteradiel gaan op in een grotere nieuwe gemeente. En beide hechten helaas niet aan het voortbestaan van ťťn dorp.
De 350 inwoners van het schilderachtige Feanw‚ldsterw‚l willen hun dorp behouden. Het is een vitaal dorp met een rijk verenigingsleven dat zijn plaatsnaam niet kwijt wil. Ook wat betreft de postbezorging en de vermelding in het telefoonboek want inmiddels krijgt de ene helft post met als adres Hurdegaryp en de andere helft Feanw‚lden. Hetzelfde geldt voor de vermeldingen in het telefoonboek.
Door het inmiddels opgerichte “Actiecomitť tot behoud van Feanw‚ldsterwal” is een enquÍte gehouden onder bewoners waaruit is gebleken dat iedereen het streven van het actiecomitť ondersteunt. De uitslag van de enquÍte zal samen met een verzoek aan de beide gemeentebesturen om aan Feanw‚ldsterw‚l de dorpsstatus te verlenen aan de burgermeesters van de beide gemeenten worden overhandigd.
De overhandiging vindt plaats: In het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel op donderdag 15 oktober a.s om 18.45 uur en in het gemeentehuis van Dantumadiel diezelfde avond om 19.15 uur.

bron www.nijsnet.nl

Definitive lyst mei Frysktalige strjitnammen gemeente Dantumadiel fÍststeld
Lykas bekend wÍze mei hat de gemeenteried fan Dantumadiel besletten om foar

∑ de namme fan de Gemeente Dantumadeel
∑ de nammen fan de doarpen en buorskippen
∑ de nammen fan de strjitten en diken 

de Frysktalige beneaming te brŻken.

DÍrtroch ferfalle de Nederl‚nske nammen mei yngong fan 1 jannewaris 2009. Wat dit winliken foar jo betsjutte sil, soenen jo neilÍze kinne op de website fan de gemeente Dantumadiel: www.dantumadeel.nl en nei 1 jannewaris 2009 www.dantumadiel.eu

Boppedat krije alle hķsh‚ldings foardat it beslķt winliken fan krÍft wurdt, noch in gemeentlik 
skriuwen mei dÍryn it nije adres en tagelyk wurde de gefolgen foar de boarger noch ris neier 
ferdķtst. Lanlike Űfnimmers fan it gemeentlike adressebest‚n (BelÍstingtsjinst, Sosjale Fersekeringsbank en sa) sille per 1 jannewaris 2009 al automatysk gebrŻk meitsje fan de Frysktalige nammen

Op 18 novimber ll. hat it kolleezje fan boargemaster en weth‚lders de definitive lyst mei 
Frysktalige strjitnammen fÍststeld. Dy list treffe jo hjirby oan. meer..

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de w‚l
· spoarbrÍge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanw‚ldsterw‚l 2017

Donderdag braderie: 17-21 uur. is afgelast door weersomstandigheden!!!! Dj Tjalling om 21:00 uur in de tent Vrijdag: aaigoaien. Vanaf 18:00 uur inschrijven- we starten om 18:30 uur. Daarna feestavond in de tent met Van Geeft M(gratis entree! V.a. 21:00 uur) Zaterdag: van 12 tot 16 uur Ladies Fair: daarna het foute uur! Ook leuk voor mannen. Vanaf 21:00 uur De Hunekop en Frerik de Swetser!      meer..   


Feanw‚ldsterw‚l contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bŻtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanw‚ldsterw‚l.nl